Skin Treatment Singapore | Scar Intervention Program | SW1 Clinic

Gói trị liệu Scar Intervention

Gói trị liệu này có thể can thiệp vào những vết sẹo đã lâu, giúp chúng “hòa trộn” vào làn da và khôi phục vẻ thẩm mỹ cho làn da của bạn.

Gói trị liệu Scar Intervention là kế hoạch điều trị lựa chọn cho vết sẹo phẫu thuật đã xuất hiện lâu trước đó nhưng vẫn có thể điều trị từ liệu pháp hỗ trợ bổ sung.

Được thiết kế để giải quyết vấn đề kết cấu và màu sắc, gói trị liệu chỉnh sửa thẩm mỹ này giúp da của bạn lấy lại được sức mạnh và sự mềm mại, giúp những vết sẹo hiện có hòa trộn vào làn da của bạn như một công cụ “photoshop” thông minh.

Để thu được lợi ích điều trị tối đa, nên điều trị càng sớm càng tốt và thực hiện mỗi 2 tuần một lần. Việc tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo chăm sóc tại nhà của chúng tôi cũng sẽ tối đa hoá kết quả của bạn.

Loại Gói điều trị:

S   M   L

Khu vực được điều trị*:

S- 7 x 2cm

M- 10 x 3cm

L- 30 x 3cm

* Các phép đo cho biết khu vực xử lý không được lớn hơn kích thước đã nêu.

Gói trị liệu bao gồm:

3 liệu trình Vbeam Perfecta + 3 liệu trình SmartX + 6 liệu trình LED Red + 6 lần Mặt nạ Scar Regeneration

Chi tiết Gói trị lệu:

[+] Vbeam Perfecta [+] SmartX [+] LED Red