Tạo đường Xương Khuôn mặt | SW1 Clinic

Tạo đường Xương Khuôn mặt

Phẫu thuật gọt mặt giúp khuôn mặt thon gọn và tinh tế hơn

Hàm

Vấn đề của hàm vuông có thể được khôi phục bằng phẫu thuật trên xương, thông qua một vết rạch trong miệng và không có vết sẹo bên ngoài.

Thời gian hồi phục: 2 tuần

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân của hàm vuông là do cơ cắn dày (cơ nhai) nằm phía dưới, Botox sẽ có thể khắc phục được vấn đề này mà không cần phẫu thuật.

Đặt bây giơ